O fundacji

Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady powstała w 2011 roku. Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395729.

Adres korespondencyjny:

ul. Mokotowska 24
00-561 Warszawa
NIP: 525-251-62-66
REGON: 145301516

nr konta: mBank 03 1140 2004 0000 3602 7831 4646
Wszelkie wpłaty należy opatrzeć tytułem „darowizna na cele statutowe

Telefon:  +48 602 304 654
Email: biuro@andrzejzawada.pl

Formularz kontaktowy:

Pierwszym celem Fundacji jest stworzenie muzeum himalaizmu polskiego im. Andrzeja Zawady upamiętniające tego wybitnego himalaistę jako inicjatora polskiej idei himalaizmu zimowego oraz propagatora polskiego alpinizmu na forum międzynarodowym, ponadto prezentujące historię polskiego alpinizmu, a w szczególności Złotą Erę himalaizmu polskiego w latach 1975-1996.

Cele działania Fundacji szczegółowo opisuje Statut Fundacji.

Zarząd Fundacji:

  • Marzena Szydłowska – prezes Zarządu,
  • Tamara Styś – Załuska – wiceprezes Zarządu
  • Anna Krawczyk – członek Zarządu
  • Karolina Wiącek – członek Zarządu
  • Paweł Kubalski – członek Zarządu

Rada Fundacji:

  • Dorota Cecylia Rudawa – przewodnicząca Rady Fundacji
  • Anna Julia Milewska-Zawada – członek Rady Fundacji
  • Dariusz Załuski – członek Rady Fundacji
  • Dorota Anna Mróz – członek Rady Fundacji
  • Paweł Szczerba – członek Rady Fundacji