O fundacji

Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady powstała w 2011 roku. Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395729.

Adres korespondencyjny:

ul. Korkowa 167
04-549 Warszawa
NIP: 525-251-62-66
REGON: 145301516

Konto: Millenium Bank 72 1160 2202 0000 0002 4824 6370

Telefon:  +48 606 479 579
Email: biuro(at)andrzejzawada.pl

Formularz kontaktowy:

Pierwszym celem Fundacji jest stworzenie muzeum himalaizmu polskiego im. Andrzeja Zawady upamiętniające tego wybitnego himalaistę jako inicjatora polskiej idei himalaizmu zimowego oraz propagatora polskiego alpinizmu na forum międzynarodowym, ponadto prezentujące historię polskiego alpinizmu, a w szczególności Złotą Erę himalaizmu polskiego w latach 1975-1996.

Cele działania Fundacji szczegółowo opisuje Statut Fundacji.

Zarząd Fundacji:

Rada Fundacji: