Rada Fundacji

Dorota Rudawa – przewodnicząca Rady

Anna Milewska-Zawada – członek Rady

Dariusz Załuski – członek Rady

Dorota Anna Mróz – członek Rady

Paweł Szczerba – członek Rady