Zarząd Fundacji

Marzena Szydłowska – prezes Zarządu

Tamara Styś – Załuska – wiceprezes Zarządu

Anna Krawczyk – członek Zarządu

Karolina Wiącek – członek Zarządu

Paweł Kubalski – członek Zarządu