Piękny sukces w Karakorum (1969)

W tym roku minęło 30 lat od chwili, kiedy J. Bujak i J. Klamer stanęli na szczycie Nanda Devi East – 7434 m. Było to nasze pierwsze zwycięstwo w Himalajach i jak dotąd największe osiągnięcie polskiego alpinizmu w ogóle. W lipcu 1969 roku ZG KW wysłał w Karakorum lekką wyprawę rekonesansową, w której skład weszli: A. Heinrich, A. Kuś, R. Petrycki i R. Szafirski (kierownik). Zespół ten uzyskał oficjalne zezwolenie na działalność w rejonie masywu Malubiting, składającym się z czterech wierzchołków.

W dniu 8 października Polacy zdobyli północny z nich (6843 m), a następnie zaatakowali wierzchołek główny (7452 m) – niestety, gwałtowne załamanie pogody zmusiło ich do odwrotu z wysokości 7100 m, okazuje się, że Malubiting North jest jedynym tegorocznym sukcesem w tym rejonie Karakorum, a jego zdobycie zawdzięczamy ciężkiej pracy całego naszego zespołu, który z braku środków musiał zrezygnować z pomocy kulisów i całe wyposażenie do bazy transportował na własnych plecach.

Dodajmy, że działająca w tym samym czasie dostatnio zaopatrzona wyprawa włoska na K2 wróciła do Europy bez żadnych wyników.

(Należy tu dodać, że pomysłodawcą był i kierownikiem tej wyprawy miał być Andrzej Zawada, autor powyższego tekstu, który nie pojechał z powodów politycznych, po całonocnej rewizji w naszym domu SB zatrzymało mu paszport, jako podejrzanemu w sławnym „procesie taterników”. Ratując sytuację władze KW zatwierdziły, nota bene bardzo chętnego Ryszarda Szafirskiego na miejsce Zawady).

Anna Milewska

Taternik 1969, nr 4