Rozmowa z obozem I

Rozmowa Bazy z Ministerstwem turystyki w Katmandu

Roztrzygnięcie sporu pomiędzy Zygą a Mackiem Pawlikowskim