Rozmowa obozu trzeciego z Bazą

Andrzej Zawada i Heinrich planują iść do obozu czwartego

Założenie obozu IV