Nową drogą na Everest
1980

Nową drogą na Everest 1980

,,Polska droga będzie w przyszłości bardziej popularna aniżeli droga klasyczna pierwszych zdobywców.”

Cel wyprawy

Szybko po zdobyciu wszystkich, czternastu, ośmiotysięcznych wierzchołków Himalajów i Karakorum rozpoczął się wyścig, którego celem miały być ambitne, sportowe wejścia na te szczyty, realizowane nowymi drogami. Do ambitnej konkurencji dołączyli też Polacy. Tuż po zimowym sukcesie na Evereście, Andrzej Zawada poprowadził wyprawę, która za cel postawiła sobie próbę zdobycia najwyższej góry świata ambitną, nową drogą, Południowym Filarem. Już jesienią 1974 roku Zawada przyglądał się filarowi, uznał wówczas, że wspinaczka będzie poważnym wyzwaniem, bo najtrudniejszy technicznie fragment drogi znajdował się w partiach szczytowych, powyżej ośmiu tysięcy metrów. W 1978 pozwolenie na filar zdobył Reinhold Messner, ale zrezygnował z próby zdobycia.

W 1980 roku, w polskiej wyprawie wzięło udział trzynastu himalaistów, z tego pięciu brało udział we wcześniejszej wyprawie zimowej.

Ekipie udało się dokonać historycznego rekordu - w ciągu jednego roku dokonano dwóch, pierwszych wejść na Everest: zimowego i nową drogą.

Fakty

Oficjalna nazwa wyprawy:
Mount Everest ‘80 Poland Expedition

Status wyprawy: wyprawa narodowa

Droga wejścia: nowa droga Filarem Południowym

Liczba uczestników: 15 osób

Budżet wyprawy:
ok. 250 tys dolarów (łączny budżet z wyprawą zimową)

Założenia bazy: 31 grudnia 1979 r. - po wyprawie zimowej pozostawiono wyposażenie bazy - 23 marca 1980 - odnowienie bazy

Zdobycie wierzchołka: 19 maja 1980 r.

Skład wyprawy

Alpiniści

Andrzej Zawada - kierownik (w momencie wyprawy miał 51 lat, Klub Wysokogórski Warszawa)

Andrzej Zawada (fot. Archiwum Dundacji Andrzeja Zawady)

Andrzej Zygmunt Heinrich – zastępca kierownika ds. sportowych (42 l., KW Kraków)

Andrzej Zyga Heinrich (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Krzysztof Cielecki (44 l., KW Warszawa)

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Eugeniusz Chrobak (41 l., KW Kraków)

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Ryszard Gajewski (25 l., KW Zakopane)

Ryszard Gajewski (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Lech Korniszewski - lekarz (KW Warszawa)

Lech Korniszewski (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Jerzy Kukuczka (32 l., KW Katowice)

Jerzy Kukuczka (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Janusz Kuliś (30 l., KW Wrocław)

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Kazimierz Waldemar Olech (51 l., KW Warszawa)

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Kazimierz Rusiecki (39 l., KW Warszawa)

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Jan Serafin - lekarz (46 l., KW Warszawa)

Jan Serafin (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Wojciech Wróż (38 l., KW Poznań)

Wojtek Wróż (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Łączność, obsługa telewizyjna

Konstanty Chitulescu – radiooperator

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Marian Sajnog - kierowca Jelcza (41 l., KW Wrocław)

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Piotr Sawicki - obsługa prasowa

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Krzysztof Wiśniewski - kierowca Jelcza

Jan Serafin (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Mirosław Wiśniewski - kierowca Jelcza

Wojtek Wróż (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Personel bazowy i tragarze wysokościowi

Pemba Norbu Sherpa – sirdar

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Modan Bahadur Karki – oficer łącznikowy

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Mingma Tenjing Sherpa – tragarz wysokościowy

Lech Korniszewski (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Ang Purba Sherpa - tragarz wysokościowy

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Nawang Yonden Sherpa – tragarz wysokościowy

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Japyang Tensing Sherpa - kucharz

Ekipa wyprawy wiosennej w bazie (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Sena Iyalzen - pomocnik kucharza

Jan Serafin (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Padham Banadur - goniec

Jan Serafin (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

Skrócony harmonogram wyprawy

Jerzy Kukuczka i Andrzej Czok (fot. Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady)

1979

21 marca

lipiec
sierpień

1980

7 marca

9 marca

19 marca

20 marca

23 marca - decyzja Lecha Korniszewskiego o wyekspediowaniu himalaistów do bazy i rozpoczęciu prac mimo braku zezwolenia.

23 marca

25 marca

26 marca - załagodzenie konfliktu z Ministerstwem Turystyki i zgoda na działalność górską.

26 marca

27 marca

28 marca

2 kwietnia

7 kwietnia

14 kwietnia

18 kwietnia

28 kwietnia

29 kwietnia - zaporęczowanie przez zespół Czok - Kukuczka skalnej bariery, kluczowego fragmentu nowej drogi na Everest.

15 maja

16 maja

18 maja

19 maja, ok. godz. 17.00 - zdobycie szczytu przez Andrzeja Czoka i Jerzego Kukuczkę.

19 maja
godz. 5.00

24 maja

31 maja

6 czerwca

10 czerwca

6 lipca

Rezultat wyprawy

Członkom polskiej wyprawy udało się wytyczyć najkrótszą drogę na wierzchołek Everestu i jednocześnie siódmą drogę w ogóle. Trudności zostały określone na III - IV w skali alpejskiej z lodową wspinaczką sięgającą 55 stopnia nachylenia. Andrzej Zawada uznał drogę za bezpieczniejszą od normalnej - pierwszych zdobywców - wyrokował, że z czasem stanie się główną drogą na wierzchołek Everestu. Wyczyn Polaków został uznany za największe wydarzenie wspinaczkowe wiosennego sezonu w Himalajach, a światowe media szeroko opisywały sukces Polaków. Andrzej Zawada był dumny z tego, że udało mu się poprowadzić dwie szczęśliwe i udane wyprawy - nikt nie zginął, a szczyt został dwa razy zdobyty.